Program

Församlingen

Kyrkan

Aktiviteter

SMU

Ungdomskören

Historik

Kontakt


Gudstjänst i kyrkan

Ingarps Missionskyrka ligger mitt i en levande landsbygd, med en fungerande jordbruks- och boskapsnäring, moderna träindustrier och andra företag.
I området bor 275 personer och Missionsförsamlingen har 196 medlemmar.
Missionskyrkan har en central plats i bygden och har ett omfattande barn- och ungdomsverksamhet och ett rikt sång- och musikliv.
Frikyrkligheten har under lång tid haft en stark ställning i Ingarp. Här har i årtionden Guds ord förkunnats, de gamla läsarsångerna sjungits och människor i olika åldrar funnit en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och frälsare.

 


Adress Telefon E-post
Ingarp
575 95 EKSJÖ

Expedition 0381-401 90
Kyrkan 0381-401 55
Vaktm 0381-401 46
Pastor
pastor@ingarpsmissionskyrka.se